Wyszukiwarka
Masz pytanie?

Zezuj Method Masters Regulamin 2021

2021-11-29 07:00

 

 

Zezuj Method Masters 2021

 

Feeder Team Lowisko.net zaprasza na cykl zawodów na łowisku Zezuj.

  

 

Terminarz ZMM 2021:

 • 24 kwiecien (sobota)
 • 08 Maj (sobota)
 • 13 czerwiec (niedziela)
 • 19 wrzesień (niedziela)
 • Finał 9-10.10

 

Regulamin

 1. Startują wyłącznie drużyny dwuosobowe. Ilość miejsc na każde eliminacje - 18.

 2. Każda drużyna musi wziąść udział w minimum 3 z 4 zawodach eliminacyjnych, by dostać się do Finału.

 3. W finale wystartuje 10 najlepszych drużyn z eliminacji.

 4. Punktacja sektorowa: 1 miejsce sektorze - 1pkt, 2miejsce - 2pkt, 3 - 3pkt itd.

 5. Łączna ilość punktów i wag z 3 najlepszych startów wyłoni 10 finalistów.

 6. W pierwszej kolejności w tabeli decydują punkty sektore, następnie waga.

 7. Wskaźnikiem brań wyłącznie szczytówka – dozwolone ciężarki min.10g oraz koszyki klasyczne, pelletowe i metodowe.

 8. Jeden zawodnik łowi jedną wędką. Zawodnik może posiadać przy sobie dowolną ilość wędek, które może dowolnie zmieniać w trakcie trwania zawodów.

 9. Zakaz używania sygnalizatorów dźwiękowych, echosond, łódek zanętowych

 10. Łowimy wszystkie gatunki ryb. Wymagana minimum 3m siatka na zawodnika.

 11. Zabrania się przemieszczania zawodników pomiędzy stanowiskami oraz wchodzenia na stanowiska innych zawodników podczas wędkowania.

 12. Przejście na sąsiednie stanowisko może nastąpić tylko i wyłącznie w celu rozplątania zestawów.

 13. Podczas holowania oraz podbierania ryb zawodnik musi znajdować się w obrębie własnego stanowiska.

 14. Zarzucanie nowego zestawu może nastąpić po bezpiecznym odłożeniu wcześniej złowionej i odhaczonej ryby do siatki.

 15. Bezwzględny zakaz używania plecionki. Mile widziane haczyki bezzadziorowe.

 16. Łowienie ryb musi odbywać się na wprost swojego stanowiska.

 17. Aby ryba została wliczona do wagi musi zostać wyholowana/złowiona na własny zestaw. Ryby wyholowane poprzez np. zahaczenie zerwanego zestawu nie będą zaliczone do wagi. 

 18. Jedno stanowisko ok 15-20m na parę. Stanowiska z kładkami: Jeden zawodnik na kładce, drugi na brzegu. Chyba, że mieszą się we dwóch na kładce.

 19. Stanowiska oznaczone numerkami - możliwość ustawienia siedzisk do 2m w lewo i w prawo od numerka.

 20. Ryba zacięta przed sygnałem kończącym zawody - możliwość wyholowania do 15minut po sygnale.

 21. Ryby powyżej 8kg - zgłaszamy do wagowego, ważenie i od razu do wody - bez wpuszczania do siatki.

 22. Dozwolona odległość łowienia - do środka osi zbiornika.

 23. Nęcenie - proca, koszyk. Nęcenie z ręki tylko pod nogami (do 7m od brzegu) - zakaz kul zanętowych, tylko produkty sypkie. Limit zanęt, pelletów, ziaren: 6L/para/eliminacje.

 24. Zawody eliminacyjne jednodniowe – 5 godzinne. Finał dwudniowy – 2 tury po 6 godzin.

 25. Zawodnik przystępujący do zawodów nie może wykazywać objawów chorobowych oraz jest świadomy sytuacji panującej w Polsce związanej z zagrożeniem wirusem Covid19, tym samym przystępuje do zawodów na własną odpowiedzialność. Zawodnicy dostarczają e-mailowo (tomek@lowisko.net) na dwa dni przez zawodami własnoręcznie podpisane oświadczenie Covid  (scan, zdjęcie) przygotowane przez organizatora.  Oświadczenie będzie wysyłane na e-mail po potwierdzeniu startu.

 1. Zawody eliminacyjne rozgrywane będą w 3 sektorach. Finał w 2 sektorach. 

 2. W przypadku nie złowienia żadnej ryby drużyna otrzymuje tyle punktów co drużyna z rybą plus jeden (w danym sektorze). Np: ostatni z rybą byli 3 w sektorze - otrzymują 3 pkt, a pozostali bez ryby po 4pkt. 

 3. Wpisowe na zawody eliminacyjne od drużyny 340 pkt

 4. Zapisując się na zawody, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na publikację zdjęć i wyników z zawodów oraz akceptują regulamin.

 5. Organizator ma prawo odwołać zawody przed ich rozpoczęciem. W takim przypadku organizator zwraca wpisowe uczestnikom.

 6. Organizator ma prawo skrócić zawody w przypadku różnych zdarzeń losowych takich jak np. załamanie pogody.

 7. Zawodnikom nie przysługuje prawo zwrotu wpisowego w momencie nie stawienia się na zawodach.
 8. Organizator ma prawo zmieniać brzmienie regulaminu przed jak i w trakcie zawodów o czym zawodnicy zostaną poinformowani.
 9. W sytuacjach spornych organizator podejmuje ostateczną decyzje, która jest nie podważalna.
 10. Dopuszczona jest jednorazowa zmiana jednego z zawodników w drużynie w zawodach eliminacyjnych. 
 11. Pula z wpisowego w eliminacjach dzielona będzie następująco przy 18 drużynach:

  2000 przechodzi do Finału (lub proporcjonalnie jeśli będzie mniej drużyn), Opłata łowiska, catering.

 12. Nie przestrzeganie regulaminu spowoduje upomnienie, a w dalszej kolejności + 3 pkt sektorowe.

Wyniki zawodów, fotorelacje na stronie www.lowisko.net  (https://lowisko.net/terminarz-zawodow-2021,753.html) oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/lowiskonet/ i https://lowisko.net/feeder-team-lowiskonet,727.html

 

 

Lista Sponsorów:

 • Colmic Polska - Polandfishing

 • Matchpro

 • Łowisko Zezuj

 • Lowisko.net

 • Robinson Europe

 

ZAPISY

Wpisowe na eliminacje 340 para.

Zapisana drużyna, która nie zjawi się na starcie zostaje na dwa sezony zdyskwalifikowana.

 

Wpisowe w Finale za dwa dni 440pkt para.

 

Zapisy na każde eliminacje na 3 tygodnie przed zawodami.

Data i godzina początku zapisywania będą poprzedzone wpisem na Facebooku - https://www.facebook.com/lowiskonet/

Informacje: Tomasz Kupren 601 359 144 

 

Plan Zawodów:

7:00 Zbiórka, proszę się rozproszyć...

7:15 Losowanie stanowisk - jedna osoba losuje wszystkie stanowiska (ewentualnie losowanie on line dzień przed zawodami)

9:20 Nęcenie -

9:30 Początek Tury

14:30 Koniec Tury, Ważenie -

ok 15.40: Catering (jeśli będzie taka możliwość), wręczenie nagród

 

Nagrody Eliminacje: 

I Miejsce w sektorze: 3 x Bon do sklepu 500 zł, Statuetki

Do wylosowania nagroda rzeczowa wśród pozostałych uczestników (poza zwycięzcami). 

Nagrody od sponsorów.

Big Fish – nagroda rzeczowa za największą rybę w eliminacjach

 

Nagrody Finał:

Dla każdego uczestnika Finału pamiątkowa koszulka

Symulacja nagród przy obłożeniu 18 drużyn na każde eliminacje:

1. Mejsce 4000 zł

2. 2000 zł

3. 1600 zł

4. Bon 2 x 800 pln

5. Bon 2 x 500 pln

Do zobazenia nad wodą !

 • Dodaj link do:
 • facebook.com